ДБД на една година! ДБД на една година! ДБД на една година!
За нас....
Манифеста за откриването на ДБД


Дружеството на Българските Диалектаджии е поставило за своя основна цел поощряването на хората , които използват диалекта за да покажат своя талант. То подкрепя всички творци , които използват по някакъв начин диалектите. Нашето Дружество смята, че в диалектите няма нищо срамно, напротив те са тези на чиято основа се е развил съвременния български книжовен език. ДБД подпомага запазването на диалектите и става опора на малцинството на българските диалектни творци.

Кристофър-Джоузеф Равнополски-Дийн - Учредител и Директор

5. септ. 2008

И пак за нас!
Изведнъж на 5 септември 2008 година в междумрежното пространство се появява такова едно странно дружество, чието име можем да наречем направо просташко. Какво означава "диалектаджия"? Звучи странно? Не, отново просташко ! Деиствително може да звучи просташко, но какво друго име бихме могли измислим? Диалектик?- Без много обяснения - не може. Диалектист - това не ли същото, но и да не е , НЕ. Малко по-народно -диалектаджия. С турска наставка. Нека самото название да бъде на нещо като диалект. Добре, но ето че идва нов въпрос. А какъв е той? Естествено ! Що е то диалектаджия? Това е творец , който независимо от това дали нарочно или поради принуденост е писал и пише на някакъв български диалект. За това в списъка на нашите членове ние включваме и Марко Цепенков, който е писал на диалект защото не е владеел книжовния език и Коста Георгиев , Калина и други автори от ХуЛите - автори, които използват отдалечаващия се от книжовния език говор за да добият една красива тръпка, подобна на тази която има хубавото вино : ни горчива, ни кисела , ни солена, ни сладка , просто една красива тръпка.
Петър Феланкешиев. - морален спонсор
Адрес
Дружество на българските Диалектаджии е със седалище в село Дръмша, въпреки това, пощ. адрес не е в с. Дръмша, а в София (за да бъде по сигурно) :
Дружество на Българските Диалектаджии
Кристофър-Джоузеф Равнополски-Дийн
п.к. 96, София 1680
тел: 958 33 75
Можете още да ни пишете на е-пощенски адрес :